Eulogica – fordi hver begravelse er unik

Eulogica er en avansert programvare som blant annet kan tilpasses etter behov og ønsker i hvert enkelt byrå. For eksempel kan vi legge til og fjerne felter både på skjermen og i utskriftene, i den grad byrået ønsker. Eulogica leveres blant annet med integrert dagbok, forbedret fremdriftsfunksjon og avanserte finansielle analysemuligheter.

Vi leverer også integrasjon til avisenes produksjons/ bookingsystemer, kart-funksjoner og kopling til InMemory. Videre leverer vi et nytt og forbedret Sanghefte-trykkeri oppdatert med ny liturgi og andre spennende funksjoner. Blant annet er det ikke lenger noen grense for hvor mange sanger, bilder eller andre innslag som kan inngå i et hefte!

Eulogica leveres som et 4-trinns servicekonsept til byråene. Dette inkluderer et standard oppsett av en fleksibel Eulogica programvare, videre analyse og konfigurering etter ønske fra byrået, opplæring, og til slutt løpende support og vedlikehold.

Eulogica er et avansert, fremtidsrettet og internasjonalt produkt, noe som blant annet betyr at alle religioner så vel som eksport- og import-oppdrag håndteres med letthet!

Vi mener at vårt Eulogica 4-trinns servicekonsept og måten dette leveres på vil gi ditt byrå stor verdi. Konseptet er utviklet og basert på vår lange erfaring med å levere programvare til bransjen samt innspill fra vår Eulogica brukergruppe.

Dersom byrået benytter Intelligence, er det enkelt å oppgradere til Eulogica. Men du kan også gjerne fortsette å benytte Intelligence inntil videre. Vi vil tilby support på begge produkter i lang tid fremover.

Eulogica 4-trinns service

Eulogica er et moderne dataprogram som automatiserer papirarbeid og planlegging i byrået. Programmet er enkelt å bruke og tilbyr helt nye muligheter for tilpasning til byråets behov. Eulogica leveres blant annet med integrert dagbok, forbedret fremdriftsfunksjon og avanserte finansielle analysemuligheter. Vi leverer også integrasjon til avisenes produksjons/ bookingsystemer, kart-funksjoner og kopling til InMemory. Videre leverer vi et nytt og forbedret Sanghefte-trykkeri.

Grundig opplæring er nøkkelen til suksess med ny programvare. Vi utvikler et skreddersydd opplæringsprogram for dine medarbeidere slik at de kan bli effektive fra første dag. Opplæring er obligatorisk og kan foregå enten hos oss, på byrået, eller som del av en gruppe.