Siden god programvare stadig må vedlikeholdes, er Eulogica organisert som en løpende avtale. Vi er kontinuerlig tilgjengelig med hjelp, råd og oppdateringer.

Kundeservice

Kundeservice

Våre support-medarbeidere er tilgjengelige på telefon, e-post og telefax. Kontakt oss dersom du har problemer med eller spørsmål om Intelligence eller Eulogica, enten det gjelder funksjonalitet, integrasjoner, konfigurering eller oppgradering.