Vi ser Eulogica som et partnerskap som skal vare like lenge som programmet er i bruk hos ditt byrå. Vi står kontinuerlig til tjeneste med hjelp, råd og tilgang til vår siste teknologi. Fordi Eulogica er en abonnementstjeneste, kan du være sikker på vårt langsiktige engasjement. Vi er her for å hjelpe deg så lenge du bruker programvaren.

Kundeservice

Våre support-medarbeidere er tilgjengelige på telefon, e-post og telefax. Kontakt oss dersom du har problemer med eller spørsmål om Intelligence eller Eulogica, enten det gjelder funksjonalitet, integrasjoner, konfigurering eller oppgradering.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet på denne måten, kan vi som regel reise til dit du er, for å hjelpe deg på stedet.

Om du ønsker, kan det også være mulig å sette opp en tilkobling slik at vi kan arbeide på dine datamaskiner fra avstand (fjernhjelp). Dette skjer bare etter invitasjon fra deg. For din sikkerhet, er det du som evt må starte en slik oppkopling hver gang.

Vi tilbyr også en feilmeldingsfunksjon der tekniske problemer kan rapporteres via Internett.

Kontaktinformasjon

Eulogica norsk dokumentasjon

Eulogica leveres med en norsk manual på rundt 150 sider som forklarer de fleste sider ved systemet.

Kontakt oss dersom du ikke har mottatt manualen, eller dersom du ønske flere kopier. Du kan også laste den ned her:

090410-EulogicaManual-no.pdf 6,75 MB