Eulogica er et moderne dataprogram som automatiserer papirarbeid og planlegging i byrået. Programmet er enkelt å bruke og tilbyr helt nye muligheter for tilpasning til byråets behov. Eulogica leveres blant annet med integrert dagbok, forbedret fremdriftsfunksjon og avanserte finansielle analysemuligheter. Vi leverer også integrasjon til avisenes produksjons/ bookingsystemer, kart-funksjoner og kopling til InMemory. Videre leverer vi et nytt og forbedret Sanghefte-trykkeri.

Eulogica Byrå-administrasjon tilbyr funksjoner som;

  • Integrert dagbok
  • Fremdriftsplan med trafikklys-funksjon
  • Automatisk transportrefusjonsutregning
  • Finansiell analyse
  • Integrasjon med avisenes produksjons- og bookingsystemer (Adstate)
  • Automatisk oppdatering til nye versjoner over internett
  • Integrasjon med Minnestund.no (Punkt1) for trykking av sanghefter

Eulogica Sanghefte-trykkeri er tilpasset ny liturgi og har mange andre spennende nye funksjoner. Blant annet er det ikke lenger noen grense for hvor mange sanger eller andre innslag som kan inngå i en seremoni.