Eulogica er den nye generasjonen programvare for begravelsesbyråer, og programmet utvikles med en rasende fart! Nå har vi lansert nok en vesentlig oppdatering (versjon 5.9) der det er mange nyvinninger.

Det er ikke lenge siden vi kom ut med versjon 5.8. Denne inkluderte blant annet mulighet for samlefakturering, separat fakturering av tjenester, bedre import og eksport av data, mulighet for å sende mer enn ett dokument i samme e-post, brev og aktiviteter koplet til oppdrag, full kontroll med farver og kategorier i dagboken, mer fleksibel rapportering og et helt nytt system for ressurs-styring. Men her er noen av de aller siste nyhetene – i versjon 5.9:

Nytt abonnement for landsdekkende adresseoppslag

Tidligere har Eulogica inneholdt en mulighet for å finne rette postnummer for adresser i de største byene, samt oppslag av menighet og trygdekontor i Oslo. Men funksjonen har hatt mange begrensninger, blant annet har ikke underlagsinformasjonen blitt jevnlig oppdatert.

Vi har nå laget en helt ny modul i Eulogica som kan gi ditt byrå mye bedre oppslagsfunksjonalitet. Faktisk kan systemet nå gi korrekt postnummer, kommune, fylke, menighet og trygdekontor for hver eneste gate og adresse i landet! Dette har blitt mulig gjennom et nytt samarbeid vi har inngått, som gir oss tilgang til data fra Statens Kartverk.

Forhåndsplanlegging av gravferd

Eulogica har et avansert system for forhåndsplanlegging – dvs man kan registrere ønsker som levende personer måtte ha for sin egen fremtidige gravferd. Dette er hittil lite benyttet i Norge, men man skal ikke reise lenger enn til Sverige for å se at det er i ferd med å bli ganske vanlig. Vi tror dette er en kommende trend, og Eulogica har altså alle relevante funksjoner på plass. Selvsagt kan planlagte gravferder konverteres til faktiske oppdrag når tiden måtte komme. Kanskje denne muligheten kan være nyttig for ditt byrå?

Full tilgang til opplysninger om Ektefelle

Tidligere har tilgang til feltene på siden for Ektefelle vært begrenset i forhold til sivilstand. Noen byråer har ønsket mer fleksibilitet på dette området. Vi har nå lagt inn en valgmulighet som åpner for at man kan redigere alle felter på Ektefelle-siden uansett sivilstand.

Bedre informasjon om status «trafikklys»

Programmet vil nå notere hvilken medarbeider som som har endret et status «trafikklys» fra rød til gul farve, eller til en hvilken som helst farve – samt dato og tid for endringen. Tidligere var det bare endringer til grønn farve som utløste lagring av den ekstra informasjonen.

Inndeling av felter i seksjoner

Man kan nå få delt opp feltene på siden «Detaljer» i adskilte seksjoner, under en hvilken som helst tjeneste. Dersom det finnes så mange felter at siden har blitt uoversiktlig, kan man benytte horisontale og vertikale streker for å tydeliggjøre hvilke felter som hører sammen.

Annet

Vi har også gjort en del mindre forbedringer – i funksjonene for fakturering, snarveier, brukernes rettigheter, oppslag i Google Maps, integrasjon til regnskapssystemer, Adstate import av priser, konfigurasjonsmuligheter og filtrering av produktregister iht avdeling. Kontakt-vinduet har fått et nytt kommentar-felt, og flere felter enn før kan legges til på Avdøde-siden. Programmet kan nå også kalkulere om avdøde har bodd så lenge på institusjon at oppslag av menighet skal baseres på institusjonens adresse i stedet for tidligere adresse. For å nevne det viktigste!

Alle Eulogica-kunder vil bli oppdatert med den nye versjonen etter hvert, men ta gjerne kontakt dersom du er spesielt interessert i noen av disse nyhetene!