Oppdatering av satser for stønad

Dette dokumentet beskriver hvordan man kan endre satsene for stønad i Intelligence 4.

Gå inn på verktøy -> diverse opplysninger
Bruk nederste felt til å søke etter ”krav” for å bare få opp de aktuelle verdiene
Dobbeltklikk på verdien du vil endre, og skriv inn de nye satsene

Se nedenfor for illustrasjon.