Nytt abonnement for nøyaktig adresseoppslag

Vi har nå laget en helt ny modul i Eulogica som kan gi ditt byrå mye bedre oppslagsfunksjonalitet. Faktisk kan systemet nå gi korrekt postnummer, kommune, fylke, menighet og trygdekontor for hver eneste gate og adresse i landet!

Tidligere har Eulogica inneholdt en mulighet for å finne rette postnummer for adresser i de største byene, samt oppslag av menighet og trygdekontor i Oslo. Men funksjonen har hatt mange begrensninger, blant annet har ikke underlagsinformasjonen blitt jevnlig oppdatert.

En bedre løsning er nå tilgjengelig, gjennom et nytt samarbeid vi har inngått som gir oss tilgang til data fra Statens Kartverk.

Videre vil informasjonen bli jevnlig oppdatert, slik at du også vil få korrekt oppslag for nye gater, samt etter evt omorganiseringer.

Den nye funksjonen vil bli basert på en abonnementsordning der vi leverer oppdaterte grunnlagsdata med jevne mellomrom. Vi vil komme tilbake til pris på den nye tjenesten – det blir et beskjedent tillegg til grunnprisen på Eulogica for de byråer som ønsker dette. Men inntil videre kan alle byråer teste den nye funksjonen uten kostnader. Ta kontakt dersom ditt byrå er interessert!