nyheter-sidebar

Vår mjukvara utvecklades inledningsvis för begravningsentreprenörer på hemmarknaden Norge år 1997.

År 2003 etablerades Eulogica i England och vi spenderade de första två åren med att utveckla programvarukonceptet så att det skulle passa en internationell marknad.

Företaget startades 2008 i Sverige för att introducera det populära och avancerade begravningsadministrativa systemet för den svenska marknaden. Eulogica AB är idag en associerad medlem till SBF i Sverige.