Det går mot jul igjen, og som vanlig velger Intelligent Software å ikke sende julekort men heller å støtte et godt formål. Denne gang ønsker vi å bidra til et
barnehjem i Hyderabad, sør i India.

Hjemmet heter ”care & love Orphanage” og ble grunnlagt av P.nuthan i 2005. målsetningen er å gi fattige barn et sted å bo, mat og drikke, samt utdannelse. P.nuthan og hennes organisasjon tror at den langsiktige utviklingen i et land vil være avhengig av de muligheter man gir barn under oppveksten. Ressurssterke barn vil kunne bidra til en bedre utvikling i landet.

Barna i ”care & love Orphanage” blir hentet fra slumområdene rundt hyderabad. mange er foreldreløse, noen trenger hjelp fordi de har mistet én av sine foreldre der den andre ikke kan ta hånd om barnet, og andre er gatebarn med ulike vanskelige historier. Hyderabad er hovedstad i provinsen Andhra Pradesh sør i India. med sine ca 6,3 millioner innbyggere er det den sjette største byen i India. siden oppstarten i 2005 har ”care & love Orphanage” gitt 35 barn grunnleggende skolegang. Etter gjennomførte eksamener hvert år, fortsetter disse til neste klassetrinn. I dag bor det totalt 40 barn på hjemmet, i alderen 2-15 år.

Intelligent Software mener utdannelse er nøkkelen til fremgang på mange forskjellige måter. Enten det gjelder effektivitetsforbedringer i et begravelsesbyrå eller fremgang i et utviklingsland, vil det gjerne være kunnskap og utdannelse som er den avgjørende og noen ganger manglende faktoren. Vi kan derfor identifisere oss med P.nuthan og hennes filosofi. konkret har vi bestemt oss for at Intelligent Software vil finansiere skolegang, mat og drikke, opphold og andre kostnader for tre barn hos ”Care & Love Orphanage” gjennom året 2012. Vi bidrar også til visse nødvendige oppgraderinger av infrastruktur, samt nyttårsfeiring med god mat og drikke for alle de 40 barna på barnehjemmet.

Vi regner med å komme tilbake med mer informasjon om dette prosjektet i senere utgaver av vårt nyhetsbrev.