Du kan opprette fakturaer til flere forskjellige personer og/eller selskaper i en enkelt begravelse i Eulogica programvaren. Dette kan man gjøre ved å gå til fanen “Detaljer”, og deretter gå inn i en av tjenestene som du vil fakturere separat.

Inne i tjenesten finner du en annen fane med navnet “Faktura” – hvor du under finner en liten boks øverst med teksten “Sep.fakt”. Du kan klikke på den lille boksen og et adressevindu vil vises. Her kan du legge inn informasjon til mottakeren av den separate fakturaen.

Hvis den lille boksen med teksten “Sep.fakt” er grå – eller dersom du ikke ser en fakturaflik under de fakturerbare tjenestene – da har ikke separat fakturering blitt aktivert. Da ber vi deg ta kontakt med oss iht kontakt-informasjonen nedenfor – for aktivering av denne funksjonen.

Hvis det er flere tjenester som du ønsker å fakturere separat – gå inn i de andre tjenestene og gjør akkurat  det samme. Hvis det er for samme person eller selskap kan du benytte kopieringsfunksjonen til å kopiere informasjonen fra den andre separate fakturaen. Vær oppmerksom på at den minste forskjell i kontaktinformasjon vil opprette en annen egen faktura – i stedet for opprettelse av en separat faktura med to tjenester. Kopifunksjonen anbefales derfor hvis flere tjenester skal være med på samme separate faktura.

Etter at du har gått inn i alle tjenestene som skal faktureres separat og lagt inn nødvendig informasjon, går du til hovedfanen “Økonomi” i begravelsesoppdraget. Der vil du se alle de “separat fakturerte tjenestene” merket med grønn farge. Du kan også sjekke at fakturabeløpene på hovedfakturaen og de separate fakturaene er korrekte. Etter at du har kontrollert at alt er i orden – kan du fakturere som normalt. Den eneste forskjellen vil være at det nå vil dukke opp et spørsmål når du lager fakturaen. Spørsmålet er om du ønsker å lage og skrive ut alle fakturaene nå.

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp – vennligst kontakt oss på vårt hovedtlf.nr. 35966606 eller e-post: post@intelligentsoftware.no.