Vi har inngått en strategisk langsiktig samarbeidsavtale med EraseMe. Selskapet fokuserer på å bistå pårørende med å kartlegge og fjerne informasjon om avdøde på internett.

Når en person dør er det svært mange personlige opplysninger på nettet som ikke blir fjernet og kan brukes på en uønsket måte. Daglig leder Asbjørn hove i EraseMe sier ”dette er en problemstilling vi bare har sett begynnelsen av. I lys av den eksplosive veksten i bruk av sosiale medier og spredning av personlig informasjon, er dette noe mange vil møte på i årene fremover.”

Asbjørn utdyper videre ”mange opplever storfortvilelse over ikke å ha oversikt over all den informasjonen og de profilene som ligger ute på internett når et familiemedlem eller en venn dør. Det kan være en stor belastning å prøve seg frem i blinde, og frem til nå har problemstillingen vært så ny at det ikke har vært et system på hvordan denne informasjonen kan fjernes.”

EraseMe har inngått avtaler med gruppen av samarbeidende byråer (GSB) og begravelsesbyråkjeden Jølstad

EraseMe ønsker å samarbeide med begravelsesbyråer over hele landet og har inngått avtaler med gruppen av samarbeidende byråer (GSB) og begravelsesbyråkjeden Jølstad, som nå tilbyr den nye tjenesten ”kartlegging av avdødes digitale liv”. Vi har utviklet en integrasjonsløsning mellom Eulogica og EraseMe, som vil gi byrået en mest mulig effektiv og tidsbesparende bestillingsprosess.