Eulogica programvaren er i kontinuerlig utvikling med små og store forbedringer. Fra 2015 vil du mest sannsynlig se en akselererende hastighet mht. nyheter som blir presentert for bransjen.

Vi har ansatt flere nye programmerere i løpet av de siste årene. I 2014 har mange av de vært under opplæring, eller opptatt med å arbeide på mindre forbedringer og integrasjoner for Eulogica versjon 6. Derfor har resultatene av våre økte investeringer ikke vært synlige for alle, men dette er i ferd med å endre seg.Når vi nå nærmer oss årskiftet 2014/2015, så mener vi at Eulogica versjon 6 har blitt en solid, moden og komplett programvare som vil være tilpasset alle begravelsesbyråer. Samtidig er også denne nye Eulogica plattformen gjort klar for mye ny og spennende teknologi som vil komme i løpet av de neste årene. Internt hos oss har vi nå åtte programmerere som arbeider med Eulogica utvikling etter en rullerende 2-års plan. Noen stikkord for nye ting som kommer i løpet av de neste årene er – ressursforvaltningssystem (for organiserering av biler, rom og/eller ansatte), ledelses dashbord (for å gi ledere en umiddelbar oversikt over viktige indikatorer for driften av byrået), nytt brukergrensesnitt (til å gjøre det raskere og enklere å bruke Eulogica), generelt API (tillater tredjeparter å koble på sine systemer), web-tilkobling (tillater Eulogica data å vises eller endres via byråets web-sider), mobile apps (noe som åpner for bruk av Eulogica på iOS (Apple) samt Android smarttelefoner og nettbrett), og RDBMS tilkobling (noe som åpner for bruk av markedsledende databaser som Oracle, MySQL eller MS-SQL Server). En av de første tingene som skal leveres som ny Eulogica funksjonalitet er en modul for lagerstyring. Lagerstyring dreier seg for det meste om å vite og bestemme mengde og plassering av lagerførte varer. For en begravelseskonsulent, betyr dette i første rekke å holde orden på kistene, men det kan også inkludere hygieniske artikler og mye annet. I mange land vil urner og andre produkter relatert til kremasjon også utgjøre en betydelig del av lagerførte varer. Et hovedmål for ethvert lagerstyringssystem er å forhindre i den daglige driften at man går tom for nødvendige materialer. På den annen side, må dette veies opp mot behovet for å redusere kapitalbinding knyttet til lagerhold. Mange Eulogica brukere har en enkel lagersituasjon og føler kanskje at de ikke trenger mer funksjonalitet – mesteparten handler om kister som er lett å spore. Men det er to kategorier av begravelsesbyråer som ber om mer avansert funksjonalitet i Eulogica: Større byråer med kanskje flere lager, og avanserte brukere som tenker fremover og ser fordeler i å automatisere så mye som mulig. Den første gruppen er lett å forstå. Når dine kister, urner eller andre produkter som er spredt over tre eller kanskje tretti lager, kanskje med flere leveranser pr. dag – da kan det være fornuftig å ha tilgang til informasjon ved å trykke på en knapp, om hva som er på lager eller på vei, og for å være i stand til å generere med enkelhet noen oversikter om hva som må bestilles og når det må bestilles neste gang. Den andre gruppen er kanskje enda mer interessant: Mange begravelsesbyråer som bruker Eulogica oppdager flere og flere fordeler som oppstår ved håndtering av sin virksomhet på en stadig mer profesjonell måte. Dette kan skje uavhengig av størrelsen på byrået. For eksempel, rask og korrekt dokumentasjon levert til ansatte, leverandører og kunder er verdifullt for alle størrelser av begravelsesbyråer. En dagbok eller oppgaveliste som alltid er oppdatert kan være like nyttig selv for mindre byråer. I løpet av de årene som Eulogica har vært levert til bransjen, har vi selv sett en tendens til at de byråene som bruker flere av de avanserte funksjonene i Eulogica, pleier å være de som vokser og utvider raskest fra små til større byråer. Har de lykkes fordi de bruker programvare for å oppnå profesjonalitet i alle detaljer? Eller er det andre grunner bak deres vekst så vel som deres anvendelse av programvare ? Vi lar det spørsmålet stå åpent for deg til å tenke på ..! Uansett, vi er nå i gang med utviklingen av en Eulogica lagerstyringsmodul og forventer å kunne tilby den til bransjen i 2015. Lagerstyringsmodulen vil være tilgjengelig for de mindre Eulogica byråene så vel som for de store. Hvis du er interessert, eller hvis du har spesielle ønsker når det kommer til lagerstyring, kan du ta kontakt med oss for en diskusjon. Et annet område der du snart vil se endringer, er i Eulogicas dagbok – eller kalender om du vil. Mange byråer har sett stor verdi i denne delen av Eulogica. Hittil har dagboken vært frittstående, men stadig flere brukere ønsker å integrere den med sin Outlook eller Google kalender. Dermed kan detaljer om oppdragene i Eulogica vises sammen med detaljer om avtaler som ikke finnes i Eulogica – og det hele vil kunne dukke opp på andre enheter som mobiltelefoner etc. I løpet av kort tid regner vi med å levere ikke bare slike integrasjoner, men også mer avansert kontroll over hvilke detaljer fra oppdraget som dukker opp i dagboken. Vi står foran en spennende periode med mange nyvinninger i Eulogica!