Eulogica är en programvara som är byggt botten-upp för att vara ett anpassningsbart system. Tack vare detta går det att anpassa många olika funktioner som vanligtvis är låsta i andra system. För vissa av dessa kan det vara lätt att förbise nyttan av och de potentiella fördelarna som de kan ha för dig.

Du är säkertbekant med genvägarna i Eulogica som tar dig till listorna med begravningar, kunder och fakturor. De kan dock vara så mycket mer än bara det. Nya genvägar kan läggas till under genvägsflikarna till vänster. Nu kanske du frågar dig själv: ”Varför vill jag ha fler genvägar? Allt fungerar bra som det är nu”. Orsaken till det är enkel: För att göra arbetet smidigare och minska antalet musklick som alla måste göra i sitt arbete.

Genvägarna i Eulogica kan göra mer än att bara lägga till genvägar till saker i Eulogica; du kan få genvägar som leder till saker utanför Eulogica. Har du en hemsida som ni ofta använder er av, eller en mapp som ni öppnar varje gång ni är inne i ett uppdrag? En genväg i Eulogica kan låta er komma åt dem direkt ifrån Eulogica, du kan till och med starta andra program med dessa genvägar.

Självfallet är genvägarna inte bara begränsade till att göra saker utanför Eulogica. De kan till exempel användas för att få snabb tillgång till listrapporter, för att direkt få en översikt av alla blomster/transport-tjänster, och mycket mer. Om du tycker att det blir för många genvägar i Eulogica, eller om det bara är några få som ska använda genvägen, går det istället att lägga till genvägar så att de bara syns om du går på mapp-knappen som ligger under ”Arkiv” uppe till vänster i Eulogica.

Det här är självfallet bara några exempel på vad som kan göras med genvägarna i Eulogica, men det är helt omöjligt att beskriva alla möjligheter här. Om det här ger dig idéer kring hur du vill ha dina genvägar kan du kontakta vår support, som också kan hjälpa dig sätta upp genvägarna som du vill ha dem. Du kan kontakta oss på supporten genom att ringa 08 – 735 40 08 eller maila support@eulogica.se