I Eulogica version 6.12 och tidigare, fanns det ingen möjlighet för en inloggad användare att själv ändra sitt eget lösenord. Det måste göras av en Superuser (som har möjlighet att redigera användarkonton). Den goda nyheten är att från version 6.13 finns möjligheten för användare att själva ändra sitt eget lösenord.

Här är stegen du följer:

  • Välj det nya “Ändra lösenord” menyalternativet – det finns i menyn “Verktyg\Inloggningsalternativ\Ändra lösenord”. Det öppnar ”Ändra lösenord”-fönstret.
  • Detta fönster har 3 fält “Nuvarande lösenord”, “Nytt lösenord” och “Bekräfta lösenord”
  • Lägg in dina uppgifter i fälten och klicka på ”OK”. Det görs då några kontroller av det nya lösenordet. Följ ev. anvisningar som ges för att skapa ett godkänt och säkert lösenord.