Eulogica – eftersom varje begravning är unik

Eulogica är mer än ett program i en låda. Det är en skräddarsydd lösning och levereras som en prenumerationstjänst. Programmet är anpassat till dina behov och du har tillgång till professionell support.

Vi anser att fokus för alla begravningsentreprenörer bör vara att tjäna familjer på det mest omsorgsfulla och professionella sätt som är möjligt. Eulogica kan bidra till att uppnå detta genom att

 • automatisera arbetsprocesser så att mindre tid krävs för administration och mer tid kan läggas åt familjen
 • säkerställa att rätt information ges vid all kommunikation
 • utrusta personal och leverantörer med skriftlig information om arrangemang och därmed minska risken för misstag
 • se till att all dokumentation ser professionell och enhetligt ut samtidigt som de avspeglar ditt företag
 • möjliggör enkel e-postkommunikation
 • ge en bättre överblick över utestående fordringar, så att du kan följa upp dem på ett effektivt och professionellt sätt
 • ger dig en bättre överblick över din verksamhet, som hjälper dig att fokusera dina resurser där de behövs
 • om du redan har en programvara, ersätta den med en mer modern, effektiv och ett mer skräddarsytt alternativ
 • All data lagras lokalt hos byrån och ingen annan har tillgång (inte heller leverantören) om inte byrån skulle vilja det

Eulogica är mer än ett program i en låda. Det är en skräddarsydd lösning och levereras som en prenumerationstjänst. Programmet är anpassat till dina behov och du har tillgång till professionell support.

Eulogica är indelad i fyra integrerade delar:

Fyra steg

Det är flexibiliteten och anpassningsförmågan av Eulogica som har gjort att många begravningsentreprenörer har valt det. Alla grundläggande funktioner omfattas men det som gör Eulogica unikt är att vi tror att varje begravning är unik.
Fortsätt läsa

Vi vet av erfarenhet att utbildning av personal är en avgörande faktor för framgång för användning av programvara. Vikten av utbildning är ofta förbisedd. Utbildning kräver en viss ansträngning men vi arbetar för att göra
Fortsätt läsa

 

Eulogica är lätt att använda eftersom vi skräddarsyr den för att passa ditt företag. Vi arbetar med dig för att anpassa Eulogica så att det fungerar så som du vill. Anpassningen av Eulogica tar tid, men det är väl värt det, eftersom ni kommer att ha ett system som anpassat för ditt företag. Eulogica ger stöd och effektivitet i datoranvändningen på ditt företag.

Generellt om våran programvara

 • Windows-baserad programvara som följer Microsoft User Interface Guidelines, dvs standardiserad design som är enkel att förstå och lära sig
 • Stora möjligheter för anpassning till varje byrås behov – vi justerar programvaran så att den passar ditt företag, inte tvärtom
 • Anpassad för användning i större organisationer och i många kontor, inte bara avdelingsbegrep men också region/område/varumärke
 • Kommunikation via internet, men inte beroende av internet-förbindelse
 • Lång historia med integrationer,
  t.ex. e-post, MS-Office eller Open Office, kartsystem, Livsarkivet, etc
 • Synkroniseringslösning – inte beroende av internet-förbindelse eller permanent förbindelse till huvudkontoret från lokalt kontor eller bärbar dator
 • Snabb tillgång och funktionalitet pga lokal lagring
 • Stor flexibilitet med möjlighet att lägga till olika nya funktionaliteter

Bas-funktioner i Eulogica

 • Första kontakt
 • Konferens
 • Förhandsplanering av konferens
 • Uppföljningsmöte
 • Honorar
 • Hämtning av tom kista
 • Import av kista från utlandet
 • Transport från flygplats/hamn/station
 • Uppgrävning
 • Hämtning
 • Kista
 • Juridiska frågor
 • Värdesaker
 • Uppställning och nedläggning
 • Transport från platsen för dödsfallet
 • Blommor vid transport
 • Bestellning av tryckta program
 • Samling
 • Tvagningsceremoni
 • Vidare transport
 • Dödsannons
 • Ceremoni
 • Assistent vid ceremonin
 • Utrustning för ceremonin
 • Blommor till ceremonin
 • Organist
 • Förrättande person
 • Talare
 • Bestellning av kondoleansprotokoll
 • CD-musik

 • Solist
 • Fotografering
 • Video
 • Transport från ceremonin
 • Kremering
 • Egen urna
 • Gravsättning av kista
 • Gravplats
 • Tillfällig symbol
 • Minnesstund
 • Servering
 • Nedsättning av urna
 • Förrättande person vid nedsättning av urna
 • Spridning av aska över havet
 • Beställning av gravsten
 • Inskription
 • Balsamering
 • Transport till flygplats/hamn/station
 • Hemtransport
 • Organdonation
 • Beställning av tackkort
 • Tackannons
 • Beställning av minnesalbum
 • Finansiell rådgivning
 • Hyra av bil
 • Uthyrning av bil
 • Gåvor
 • Diverse
 • Förskottsbetalning
 • Gravfärdsstöd
 • Transport
 • Kundundersökning
 • Klagomål
 • Uppföljning per telefon
 • Funktioner kan tas bort eller läggas till
  per byrå och per akt

Diverse fördelar/funktioner

 • Integration till bokföringssystem
 • Integration till Adstate och Timecut
 • Register efter behov, t.ex. för transportuppdrag, arkiv gamla akter, tilläggsbeställningar
 • Produktregister med bl.a. inköpspriser, bilder och anteckningar
 • Kontaktregister med möjlighet för flera register, bilder, egna fält etc
 • Alla dokument kan öppnas i Word eller OpenOffice for redigering
 • Obegränsat antal datafält per akt
 • Egna fält blir placerade i sitt sammanhang, under den flik de borde höra hemma
 • Snabbval för tillgång till mycket använda funktioner så som OSA-lista, blombeställning, ny akt, hämtningar etc
 • Byrån bestämmer vilka snabbval som skall finnas
 • Samlingsfaktura per månad/kvartal
 • System för kontroll med uppgifter/status per akt
 • Tillgång till komplett statuslista med direkt redigering
 • Inga speciella uppgifter måste fyllas i för att kunna skapa ett ärende
 • Möjlighet att ordna t.ex. blombeställningar till andra begravningar än egna
 • Möjlighet att koppla externa filer till ärendet**
 • Systemet kan innehålla flera grafiska logos
 • Man kan påverka vilka kolumner som skall visas i tabeller
 • Många typer av översikt över Ärendet och vad som ingår i det (Tjänster, Detaljer, sammandrag)
 • Sökning efter uppdrag på 25 möjliga begrepp
 • Man kan ha kalendern öppen tillsammans med något annat
 • Man kan ha obegränsat antal fönster öppna samtidigt
 • Kalendern kan visa en dag eller flera dagar, en vecka, flera veckor, månad etc utan begränsningar
 • Öppna akt direkt från kalendern
 • Tidproportionell kalender och rätt utsträckning i tid för alla uppgifter – detta ger god översikt och enkel observation av dubbelbokningar
 • Avancerad statistik/analys
 • Produktion av tryckta program med stor flexibilitet*
 • Juridikmodul* för de byråer som hanterar juridiska ärenden**
 • FONDA-modul**
 • Integration till Microsoft Outlook kalender, som ger möjlighet för synkronisering med mobiltelefoner etc**
 • För att redigera dokument krävs inga specialprogram utan det räcker med Word eller OpenOffice

*Tilläggsmodul

**Under utveckling

Tveka inte att kontakta oss för att boka ett möte! Tel: 08 – 735 40 08