En konsekvens av den nya lagstiftningen är att våra avtal med kunder och partners kommer att ses över. Avtalstexter kan behöva förändras och/eller kompletteras och ett datahanteringsavtal enligt GDPR upprättas.

En annan konsekvens kan bli att, om så behövs, göra nödvändiga förändringar i vår programvara. Vår ambition är att också utveckla smarta funktioner för byråns dagliga arbete med persondata.

Därutöver kan anpassningar behöva göras för varje kund, som ändringar i texter i olika mallar, användning av och benämningar på datafält, samt användarprofiler med behörigheter. Vår support kommer att vara behjälplig med detta. Kontakta dem gärna i god tid före 25 maj 2018.