Ny svensk datasäkerhetslagstiftning, som utgår från GDPR (General Data Protection Regulation), träder i kraft den 25 maj 2018 inom hela EU/EES.

Eulogica började redan i juni 2017 ett arbete för att studera vilka konsekvenser den kan få, såväl för oss själva, som för våra kunder och olika partners. I detta arbete har vi engagerat jurister med kompetens på området.

Vi har också nära kontakt med SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund. De studerar konsekvenserna av lagstiftningen för sina medlemmar och avser ta fram råd och anvisningar för hur den skall tillämpas.