Allt fler funktioner läggs till Eulogica hela tiden. En tilläggsmodul som vi har infört nu under 2018 är ett nytt resurshanteringssystem (RMS). Detta tillägg till Eulogica gör det möjligt att ha kontroll över fordon, lokaler, personal och många andra återanvändbara föremål, som bårar och bårtäcken.

För att få mesta möjliga nytta från ett sådant system, är korrekt konfiguration viktigt. Men redan innan det kan göras måste man bestämma vilka resurser som ska hanteras av systemet och hur de ska kategoriseras.

Begravningsbilarna bör förmodligen vara en del av systemet. Bilarna representerar ett stort värde, så detta är sannolikt ett enkelt beslut. Men hur är det med andra resurser, som den utrustning som kan behöva tas med? Och hur är det med förare till bilarna?

På större byråer kommer sannolikt bara en del av de anställda att planeras och ledas med hjälp RMS-funktionerna. Det är förmodligen inte nödvändigt att personal som arbetar ”Back-Office” ingår.

Hur hanterar vi mindre utrustning som till exempel rullstolar, dekorationer eller ljusstakar? Utrustning som används i bilar, i ceremonilokaler eller på graven? Lokala traditioner och affärsbehov kommer att avgöra vilka resurser som finns i företaget, och i vilken utsträckning de behöver hanteras som resurser.

Eulogica RMS gör det möjligt att hantera varje liten utrustningsdetalj, från handdukar i badrummen till reservdäck för bilarna-men det betyder inte att det är en bra idé! EN tumregel kan vara-om du redan använder en manuell dagbok (eller någon form av annan programvara) för att hålla reda på vissa resurser, kan du nu flytta detta system till Eulogica.

Vårt förslag är att starta försiktigt och inte försöka hantera många saker genom Eulogica RMS som inte tidigare hanterats på något sätt. Chanserna till framgång kommer att bli högre om det nya RMS införs successivt till verksamheten och, åtminstone i början, bara ersätter väl etablerade manuella system.

När man har bestämt strukturen kan Eulogica konfigureras i enlighet därmed: roller behöver upprättas, till exempel “förare” och “begravningsbilar”. Resurstyper behöver ställas in, som “lokaler” och “fordon”, tillsammans med giltiga kombinationer av roll/typ. Detaljerna kommer att bero på den enskilda verksamheten, dess behov och traditioner.

Nästa steg blir att faktiska resurser behöver anges inom varje grupp-som “Alfred” eller “Mercedes 2”. Slutligen, giltig resurs/roll kombinationer behöver definieras, som “Alfred är en Förare” och “Mercedes 2 är en Begravningsbil”.

Ett sista steg är avgörande: för Eulogica’s olika tjänster måste en standardmall för resurskrav ställas in. Till exempel kan det anges att en typ av transport normalt kräver en förare och en medhjälpare, samt en bil.

Naturligtvis är Eulogica’s supportpersonal redo att hjälpa till med konfigurationen. När dessa förberedelser är klara, är systemet klart att använda! Nu är det möjligt-och lätt-att plocka ihop de resurser som kommer att behövas för varje begravning.

Det är klokt att nu utöka de interna rapporterna med detaljer, inte bara om vad som behöver göras, utan exakt vilka resurser som kommer att medverka för att göra det. Systemet kommer att larma vid dubbelbokning och grafiska översikter finns tillgängliga för att kontrollera tillgängligheten av resurser.

Rapporter kan naturligtvis också vara utformade för att visa relevant översiktsinformation – som resursutnyttjande per vecka eller månad, total användning av vissa resurser och så vidare. Berätta för oss om dina behov, och vi kommer att ge vad som krävs.

Ta kontakt med oss för att börja med Eulogica RMS!