Välkommen till Eulogica

Vi anser att fokus för alla begravningsentreprenörer bör vara att tjäna familjer på det mest professionella och omsorgsfulla sätt som är möjligt. Eulogica kan bidra till att uppnå detta.

Eulogica är ett begravningsadministrativt program som vi skräddarsyr för att passa din verksamhet och inte tvärtom. Detta kräver inte bara en flexibel och anpassningsbar programvara utan också att tid läggs för att förstå och analysera din verksamhet och dina arbetsprocesser.

Eulogica har en historia som går tillbaka mer än tio år och mjukvaran finns idag installerad på omkring 300 platser i 160 begravningsorganisationer över tre europeiska länder. Eulogica AB etablerades våren 2008 i Sverige men var redan 2007 med på sitt första SBF-landsmöte.

Trots att vi arbetar nära begravningsentreprenörer vid utformningen av våra produkter har ingen begravningsentreprenör äganderätt till någon del av vårt företag eller den teknik som vi levererar. Vi själva är inte heller involverade i något begravningsföretag. All data lagras lokalt hos byrån eller på vår säkra Cloud-server.