Nu har det snart gått ett år sedan GDPR trädde i kraft. Här kommer några tips utifrån de erfarenheter vi fått:

Datakommunikation och e-post:

Har du säkerställt nödvändigt skydd för din datakommunikation och din e-post? För visst skyddar du redan dina data och filer på den egna datorn och på er server på ett säkert sätt?

Det är viktigt att själva överföringen av data sker på ett säkert och skyddat sätt. Det gäller såväl kommunikationen mellan din dator, smartphone eller platta med servern, som kommunikation med andra system, som när du skickar och tar emot epost.

Se till att Wi-Fi på kontoret använder kryptering och att åtkomst ärlösenordskyddat. Byt ut leverantörens standardlösenord för routern och ställ samma krav för åtkomst till denna som för dina övriga system.

Utanför kontoret, använd inte publikt Wi-Fi, som är oskyddat. Använd mobildata istället, det är krypterat.

Till sist, men inte minst, kontrollera att e-posten verkligen skickas till rätt mottagare. Många anmälningar till Datainspektionen i Sverige gäller epost som skickats till fel mottagare.

Tveka inte att kontakta oss för mer information och hjälp.

Fortsättning följer i nästa nummer…