Som kund vet du hur viktigt det är att hålla översikt på den dagliga verksamheten. I den senaste versionen av Eulogica har nya möjligheter byggts in för att bättre organisera denna översikt.

Som standard är det möjligt att ange per Tjänst om dessa skall vara synliga i Eulogica-kalendern. Genom att använda olika färger kan du snabbt se vilka tjänster som står på dagordningen. Förutom att visas i Eulogica-kalendern kan detta också göras med hjälp av kalender-integrationsmodulen till andra kalendrar, som Google Calendar och Microsoft Outlook.

Det är också möjligt att länka olika tjänster till varandra, så att de visas som en kalenderpost i Eulogica-kalendern (ingen tilläggsmodul krävs) och i Google / Outlook-kalendrar (här krävs en tilläggsmodul).

Nytt i Eulogica (från v. 6.11.1) är möjligheten att visa mer detaljerad information från tjänster i kalendern. Tidigare visades namn, aktnummer, anställd och (valfritt) plats, i den nya versionen kan detta anpassas efter dina önskemål.

Kort sagt kan fält från en relevant tjänst nu visas i kalendern. Här är några exempel:

  • När tjänsten ”Transport” har lagts till kanske du vill se startplatsen och den slutliga destinationsplatsen i dagordningen, utöver tiderna, men även vilken bil som används.
  • När tjänsten “Minnesstund” har lagts till vill du se vilken lokal, men kanske också antalet förväntade gäster.

Ovanstående nya funktionalitet är tillgänglig för alla Eulogica-användare (utan extra kostnader). Länken till en annan kalender, till exempel Google eller Outlook, är däremot en extra modul. Om du vill använda dig av detta; hör av dig, så konfigurerar vi det åt dig.