Vi ser at noen funksjoner i Eulogica ikke anvendes – selv om de er meget nyttige og gir stor verdi for byrået. Et eksempel på dette er synlighetskoder. Disse nyttige fargemarkørene kan benyttes til å gi spesielle begravelser en valgfri farge. Denne fargen vises tydelig både i listen over begravelser samt i de øverste tekstfeltene i en begravelse.

Dette gjør at du enkelt kan se om oppdraget for eksempel er en hemmelig begravelse eller direkte kremasjon. Det kan også være noe annet spesielt å merke seg som du vil at alle skal kunne se klart og tydelig – for å unngå mulige feil på grunn av at denne informasjonen blir oversett.
Hvis du ikke har implementert funksjonen synlighetskoder og ønsker å prøve det – vennligst kontakt oss på vårt telefonnummer 35 96 66 06 eller e-post: post@intelligentsoftware.no.