Dan Svensson

Dan SvensSon leder Eulogica’s olika forsknings och utvecklingsprojekt. Arbetat på Eulogica sedan 2014.
Han har en gedigen erfarenhet av systemutvecklingsprojekt. Dan har också omfattande erfarenhet, kunskap och nätverk inom begravningsbranschen, genom att ha ägt och drivit en begravningsbyrå.

  • Utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg
  • 20 år som officer i Flygvapnet, huvudsakligen inom systemutveckling
  • 13 år som begravningsentreprenör på Luleå Begravningsbyrå

Dan säger: “Nyfikenhet och kreativitet, för att finna bättre och roligare sätt att lösa uppgifter och problem, finns i mitt DNA.”
Ansvarig för

  • Forskningsprojekt, med tidshorisont 3 – 5 år
  • Utvecklingsprojekt, med tidshorisont 1 – 3 år
  • Samverkan med partners i gemensamma projekt