Et API gjør at en applikasjon eller programvare kan programmeres, eller kontrolleres – vanligvis av et annet program eller programvaresystem. Bokstavene betyr “application programming interface” eller
“programmeringsgrensesnitt” på norsk.

Kanskje en god metafor for API fra det daglige livet er å sammenligne det med en fjernkontroll. Du kan bruke en fjernkontroll til å betjene et fjernsyn på avstand. Dette er enklere enn å måtte gå opp til TVen hver gang du ønsker å endre kanal eller skru opp/ned volum.

Nå, med Eulogica API, kan du også fjernstyre Eulogica.

TV-apparatet kan fjernstyres fordi det har et grensesnitt som tillater dette. Om vi skal benytte programmeringsterminologi, så er TV-apparatet det systemet som skal programmeres eller styres, og fjernkontrollen er kontrollenheten. De to enhetene kan kommunisere og samhandle fordi det er et grensesnitt for dette – en infrarød mottaker på TV-apparatet.

Et grensesnitt kan tilby enten bare en eneste funksjon, eller en liste over flere funksjoner. Avhengig av design, gir det kanskje tilgang til hver enkelt funksjon som eksisterer i systemet som skal programmeres eller styres – men kanskje oftere gjør det bare tilgjengelig en undergruppe eller del av flere funksjoner.

I TV-eksemplet kan grensesnittet (infrarød mottaker på TV-apparatet) muliggjøre kanskje noen få kjernefunksjoner – for eksempel å slå på eller av strømmen, øke eller redusere volumet og bytte kanaler. Likevel kan TV-apparatet ha mange flere funksjoner som ikke er tilgjengelige eksternt.

For en programvare kan et API tillate at hundrevis av funksjoner kontrolleres på avstand (via fjernkontroll), for eksempel å finne frem til et produkt, vise et bilde eller opprette en faktura. Likevel er det lite sannsynlig at dette representerer alle mulige funksjoner i programvaren.

APIer for interaksjon med programvare har eksistert i flere tiår – men antallet og betydningen har først nylig startet å ta av for fullt. Dette skyldes delvis viktigheten av World Wide Web, men skjer kanskje enda mer på grunn av eksplosjonen i anvendelsen av mobile enheter.

Samtidig begynner folk generelt, virksomheter og til og med det offentlige å forvente at ulike systemer samhandler bedre. Over hele verden er det en voksende oppfatning at når informasjonen eksisterer i en database i utgangspunktet, bør den bli lett tilgjengelig for de som trenger det – dag og natt, og i økende grad via web og/eller mobile enheter.

Eulogica har hatt tilgang til andre APIer i mange år – for eksempel når man integrerer med regnskapssystemer – men tidligere har vi ikke selv tilbudt dette. Nå har Eulogica imidlertid også et ferdigutviklet API å kunne tilby sine kunder og partnere.

Vårt mål med Eulogica API er at det skal være mulig å bruke det til å fjernkontrollere de fleste operasjoner relatert til kontakter, produkter, aktiviteter, oppgaver, gravferder og diverse ordrer. Et åpenbart eksempel er at en webserver vil kunne spørre Eulogica etter data, og vise resultatene på en nettside – som for eksempel en meny med kommende begravelser. En annen er at gravferder eller ulike ordrer kan opprettes og manipuleres av en webserver eller av mobile enheter som svar på brukerens klikk eller berøringer. Fra Eulogica-programmets perspektiv er det ikke lenger en person som gjør operasjonene – men et annet program.

Dette innebærer ikke bare et stort teknologisk steg – men også et skifte i filosofien. Hittil har vår antagelse vært at Eulogica opereres av en person. Vi har forventet at noen får tilgang til Eulogica ved hjelp av tastatur og mus (for Eulogica 6), eller muligens ved berøring (kommer med Eulogica 7).

Fremtiden ser annerledes ut – med det nye API-et vil det være mulig å bruke Eulogica på mange måter som aldri har vært sett før.

Fra et forretningsmessig perspektiv betyr dette at Eulogica teamet ikke lenger har kontrollen. I stedet for å designe og støtte hver funksjon og integrasjon – tar vi en ny rolle som voktere av vårt API. Samtidig med å utvikle og vedlikeholde kjernen i Eulogica administrasjonssystemet, gir vi dokumentasjon og støtte for utviklere som ønsker å koble seg til og få ting til å skje i Eulogica.

Vi vil utvikle apper, nettsteder og andre produkter og funksjoner med vårt eget Eulogica API – men vi forventer også at andre utviklere og gravferdsbyråer vil skape mange flere løsninger basert på Eulogica og API – og vi vil hjelpe til så godt vi kan.

Derfor forventer vi å se for eksempel mange forskjellige løsninger for bestilling av gravferd på web – online bestilling og andre bestillingsløsninger utviklet av gravferdsbyråer, designere og utviklere. Uansett hvordan det ser ut eller hvem som står bak det, kan slike data enkelt sendes inn i Eulogica via vårt API.

Hvordan tilbys og installeres API? Teknisk sett er det et lite program som skal installeres og kjøre parallelt med Eulogica-programmet – dette tilbys som en tilleggsmodul for interesserte kunder.

For våre kunder som bruker Eulogica Cloud, vil API-et kjøre på Eulogica Cloud-servere sammen med alt annet. For kunder som foretrekker å kjøre programvaren lokalt, kan API-et også installeres der, på deres servere.

Eulogica API er tilgjengelig nå, har allerede blitt brukt til å skape spennende nye løsninger, og utvider Eulogica på måter som aldri har vært sett før. Vi håper det vil bidra til å åpne opp nye muligheter og frigjøre kreativitet i gravferdsbransjen !