Vi vil gå igjennom alle eksisterende avtaler med kunder og partnere. Tekster må kanskje endres og / eller suppleres, og dataadministrasjonsavtaler i henhold til GDPR vil bli etablert.
En annen konsekvens kan også være å gjøre hensiktsmessige endringer i programvaren vår – og å utvikle sikre og smarte funksjoner for det daglige arbeidet på byrået som er knyttet til person-opplysninger.

Tilslutt – så må det kanskje også foretas tilpasninger for hvert byrå, for eksempel gjøre endringer i tekst og felt i utskriftsmaler, i bruk og merking av datafelt samt i brukerprofiler med tilgangsrettigheter. Vårt supportteam vil hjelpe byrået med å gjøre nødvendige endringer i henhold til GDPR.