Ny nasjonal databeskyttelseslovgivning, basert på GDPR (General Data Security Regulation), trer i kraft 25. mai 2018 i hele EU/EØS.
Intelligent Software startet i juni 2017 med arbeidet for å analysere hvilke konsekvenser den kan ha, både for oss selv, våre kunder og ulike partnere. I dette arbeidet har vi engasjert advokater med relevant kompetanse.

Vi arbeider også tett med Virke Gravferd. De studerer konsekvensene av lovgivningen for sine medlemmer, og har til hensikt å utvikle råd og instruksjoner om hvordan man skal forholde seg til den nye loven på en hensiktsmessige måte.