Alf Nathanielsen etablerte i 1931 gartneri på Seljestad i Harstad etter endt gartnerutdannelse på Staup i Levanger. Virksomheten omfattet først hovedsakelig grønnsaker, etter hvert handelsgartneri med blomsterbutikk. I 1965 ble virksomheten utvidet til også å omfatte begravelsesbyrå.

Det var Hallgjerd og Alf Nathanielsen som etablerte begravelsesbyrå som en del av Nathanielsen blomster. Byrået kom til å bli en betydelig del av selskapet og ble skilt ut som eget aksjeselskap fra 2007. Det er Alv Johan Nathanielsen og Andreas Rustad Hansen som er eiere av byrået. Byrået har i dag totalt 6 medarbeidere og fremstår som et av landsdelens fremste og mest moderne begravelsesbyrå. Daglig leder Andreas Rustad Hansen sier ”Overgangen fra Intelligence til Eulogica har gått meget bra for vårt byrå, fordi vi har konfigurert programmet akkurat slik vi ønsker det til vårt byrås behov. I tillegg kan vi skreddersy en hvilken som helst begravelse/kremasjon etter pårørendes ønsker og behov. Dette er en fleksibilitet vi setter stor pris på og som gjør oss mer effektive i vårt daglige arbeide.”

Videre sier Andreas ”Vi har også hatt stort fokus på hvordan programmet kan brukes som arbeidsverktøy i samtalen med pårørende”. Det innebærer visualisering gjennom bruk av storskjerm og mulighet for lydavspilling. Teknologien skal understøtte begravelseskonsulenten og gi rom for god kommunikasjon. Vi opplever at pårørende og familien blir mer personlig involvert og engasjert i samtalen, samtidig som vi jobber mer effektivt og proffesjonelt. Andreas utdyper videre ”Jeg vil spesielt få nevne den store nytten vi har av fremdriftsplanen i Eulogica, som gir alle i byrået en komplett oversikt over alle aktiviteter som må gjøres. Dette kvalitetssikrer våre interne prosesser og fører til at vi kan levere en best mulig tjeneste og oppfølging til familien og våre kunder.”

Andreas fortsetter med ”Jeg må også få nevne det tette og gode samarbeidet vi har hatt med Fredrik Medestrøm hos Intelligent Software med konfigurasjon og tilrettelegging av Eulogica i vårt byrå. Meget bra support og oppfølging! ”Andreas avslutter med ”Eulogica er, etter min oppfatning, den klart mest komplette programvareløsningen for bransjen.”