Nå kan byrået få musikkforslag ved gravferd, tilpasset byråets egen nettside via Eulogica – med lytteeksempler, transponerbare noter og tilgang til Norsk Salmebok.

Mange vil kjenne konseptet ”Musikkforslag ved gravferd” som første gang ble lansert våren 2000 med CD-plater og tilhørende notebok. En digital versjon tilpasset begravelsesbyråets egen nettside ble lansert i 2014 og ble senere utviklet videre.

Målsetningen er at dette produktet skal bli begravelsesbransjens svar på ”Spotify”. Fordelen er at pårørende hører musikkeksempler som er spilt inn i kirke med orgel – og dermed lettere kan gjøre sine valg. Repertoaret spenner fra tradisjonell gravferds- og kirkemusikk til nyere populærmusikk.

Alle melodiene er også tilgjengelig som nedlastbare transponerbare noter, slik at man kan velge toneart tilpasset solistens sangregister. Dessuten tilbys en løsning slik at byrået kan få tilgang til Norsk salmebok.
Musikken er kun eksempler som kan brukes til lytting. Pårørende, byrå og musikere sparer derfor tid. Videre er det vårt håp at lytteeksemplene kan bidra til å øke variasjon og mangfold, samt fremme bruk av ”live” musikk i seremonien. Løsningen er organisert slik at korrekt vederlag til TONO og aktuelle rettighetshavere også blir tatt hånd om.

På Virke Gravferds landsmøte om noen uker vil vi presentere vår samarbeidspartner Grafikk & Musikk og fortelle mer om dette prosjektet. Reidar Ydse har i samarbeid med Gravferdsbyråene i Brumunddal arrangert og spilt inn 45 ”nye” melodier som nå vil inngå i løsningen. Web-løsningen får også flere funksjoner og ny layout.

I mellomtiden kan du lytte til noen eksempler! Benytt denne link for en liten smakebit på produktet: https://soundcloud.com/musikkforslag-gravferd/medley-musikkforslag-ved-gravferd-vol-2