Dagboken, eller kalenderen, var en sentral funksjon da vi lanserte Eulogica programvaren for ti år siden. På det tidspunktet var dette revolusjonerende: For første gang kunne gravferdskonsulentene få en grafisk og visuell visning av deres dag, uke eller måned, automatisk generert fra opplysninger om oppdraget. Det var også fint at farger på dagbokoppføringene kunne gjenspeile hendelsetyper – blå for transport, for eksempel. For større organisasjoner kunne fargene angi avdelingskontorer.

Men Eulogicas dagbok har ikke utviklet seg mye siden den gang. Mens det nå er mulig å integrere Eulogica med Google (og andre kalendere som MS-Outlook) og få dagboken til å vises på smarttelefoner og i andre systemer, har funksjonaliteten i dagbokoppføringene ikke endret seg mye. De angir tid, sted, personalkode og et nøkkelord – og det er alt.

Nå vil alt dette forandre seg! Dagboken er et av fokusområdene for forbedring når vi utvikler Eulogica 7 – neste generasjons gravferdsprogramvare. Vi har en lang liste med ideer som vil bli implementert gradvis i løpet av de neste par årene.

Det vi gjør aller først, er å introdusere muligheten for mer fleksible ord og tekst: Gravferdsbyråene vil kunne bestemme hvordan ulike hendelsetyper skal beskrives i dagboken.

Ønsker du å inkludere flere felt, eller til og med ubegrensede notater? Ikke noe problem! Bare gi oss beskjed om hvordan du vil at dagbokoppføringene skal se ut – og vi vil konfigurere det for deg.

Vi planlegger også å tilby bedre dra og slipp (drag-and-drop) støtte, en funksjon for å redigere notater uten at man åpner hele begravelsesvinduet samt mye mer.