Met een API kan een toepassing of software worden geprogrammeerd of beheerd, dat gebeurd meestal door een andere toepassing of een ander softwaresysteem. De letters API is de afkorting voor “Applicatie Programming Interface”.

U kunt het vergelijking met een afstandsbediening. U kunt een afstandsbediening gebruiken om een ​​tv-toestel op afstand te bedienen. Dat is makkelijker dan iedere keer naar de tv te moeten lopen als u de zender of het volume wilt wijzigen.

Met de Eulogica API is het nu ook mogelijk Eulogica op afstand te bedienen.

Het tv-toestel kan op afstand worden bediend omdat het een interface heeft die dit mogelijk maakt. In programmeertermen is het tv-toestel het systeem dat moet worden geprogrammeerd of bestuurd en de afstandsbediening is het besturingsapparaat. Ze kunnen communiceren omdat er een interface voor is – de infraroodontvanger in het tv-toestel.

Een interface kan slechts één functie of een lijst met functies bieden. Afhankelijk van het ontwerp geeft het toegang tot iedere functie die in het te programmeren of te besturen systeem bestaat. Meestal zijn echter niet alle functies op de afstandsbediening beschikbaar.

In het tv-voorbeeld kan de interface waarschijnlijk enkele kernfuncties bevatten, zoals het in- en uitschakelen van het apparaat, het verhogen of verlagen van het volume en het wijzigen van kanalen. Toch heeft het tv-toestel veel meer functies die niet door de afstandsbediening kunnen worden bediend.

Een API maakt het voor een zakelijke softwaretoepassing mogelijk dat honderden functies op afstand worden bediend, bijvoorbeeld: voor het opzoeken van een product, het tonen van een foto of het bekijken van een factuur. Toch is het onwaarschijnlijk dat dit alle mogelijke functies van de software vertegenwoordigt.

API’s voor interactie met software bestaat al tientallen jaren. Met de komst van het World Wide Web en gebruik van mobiele apparaten worden API’s steeds belangrijkere en is het aantal de laatste jaren sterk toegenomen.

Personen, bedrijven en overheden verwachten steeds vaker dat systemen meer gegevens uitwisselen. Over de hele wereld is er een groeiende behoefte dat zodra informatie in een database beschikbaar is, deze ook toegankelijk moet zijn voor diegenen die het nodig hebben – dag en nacht, en het liefst via internet en/of mobiele apparaten.

Eulogica geeft al vele jaren toegang voor andere API’s – bijvoorbeeld bij de integratie met boekhoudsystemen. Eerder had Eulogica zelf nog geen API maar nu heeft Eulogica wel een API.

Ons doel met de Eulogica API is dat het mogelijk moet zijn om op afstand de meeste functies te kunnen bedienen zoals contacten, producten, activiteiten, taken, uitvaarten en diverse bestellingen. Een voor de hand liggend voorbeeld is dat een webserver gegevens uit Eulogica op kan halen en de resultaten op een webpagina kan tonen – zoals bijvoorbeeld een menu met aankomende uitvaarten. Een andere mogelijkheid is het aanmaken of wijzigen van uitvaarten of verschillende bestellingen door een webserver of door mobiele apparaten. Vanuit het perspectief van het Eulogica-programma is er niet langer iemand die het direct gebruikt maar een andere applicatie die het aanstuurt.

Dit is niet alleen een technologische vernieuwing maar ook een belangrijke verandering in de filosofie. Tot nu toe was ons uitgangspunt dat Eulogica wordt bestuurd door een persoon. We hadden als uitgangspunt dat iemand Eulogica zou benaderen via een toetsenbord en muis (voor Eulogica 6) of mogelijk via touch (voor Eulogica 7).

De toekomst ziet er nu anders uit. Met de nieuwe API is het mogelijk om Eulogica op nog veel meer manieren te gebruiken.

Vanuit zakelijk perspectief betekent dit dat het Eulogica-team niet langer de controle heeft. In plaats van elke functie en integratie te ontwerpen en ondersteunen, nemen wij een nieuwe rol aan als beheerder van de API. Naast het ontwikkelen en onderhouden van de Eulogica software (de kern), bieden wij documentatie en ondersteuning voor ontwikkelaars die een koppeling willen maken met Eulogica.

Wij zullen app’s, websites en andere producten en functies ontwikkelen met onze Eulogica API. Daarnaast verwachten wij ook dat andere ontwikkelaars en uitvaartondernemers vele oplossingen zullen ontwikkelen op basis van de Eulogica API. Wij zullen u daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Wij verwachten vele verschillende manieren te gaan zien waarop uitvaarten via het internet kunnen worden geregistreerd. Oplossingen voor het online boeken en bestellen worden gemaakt door verschillende bedrijven, ontwerpers en ontwikkelaars. Ongeacht hoe het eruit ziet of wie erachter zit kunnen uitvaarten in Eulogica worden ingevoegd.

Hoe wordt de API aangeboden en geïnstalleerd? Technisch gezien is het een kleine applicatie dat los van het Eulogica programma wordt geïnstalleerd en wordt aangeboden als een uitbreidingsmodule voor geïnteresseerde klanten.

Voor klanten die Eulogica Cloud gebruiken, zal de API op de Eulogica cloudserver worden geïnstalleerd. Voor klanten die liever lokaal werken, kan de API op een lokale server worden geïnstalleerd.

De Eulogica API is een belangrijke aanvulling en is beschikbaar. Het wordt nu al gebruikt en geeft ongekende nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van Eulogica. We hopen dat deze nieuwe mogelijkheden de uitvaartprofessional extra creatieve vrijheden gaat geven!