Een jaar geleden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de AVG, ingevoerd. Wij willen u hierover een paar tips en aandachtspunten, gebaseerd op onze ervaringen, geven.

Data communicatie en E-mail:

Heeft u de nodige stappen gezet voor het beschermen van uw data communicaties en e-mail?

Het is belangrijk dat de werkelijke overdracht van data op een veilige manier gebeurt. Dit geldt voor communicatie tussen uw computer, smartphone of tablet met de server, maar ook voor communicatie tussen andere systemen, zoals wanneer u een e-mail ontvangt.

Gebruikt u op uw kantoor Wi-Fi encryptie en is de Wi-Fi beschermt met een goed wachtwoord? Het is belangrijk dat het standaard wachtwoord van uw router aangepast is, hanteer hiervoor dezelfde veiligheidseisen als die voor de toegang van uw andere systemen gelden. Maak “sterke” wachtwoorden en gebruik hiervoor geen logische, en dus eenvoudig te raden woorden. Hieronder ziet u een link van een filmpje over de voorwaarden waaraan een veilig wachtwoord moet voldoen:

https://www.mijnonlineidentiteit.nl/sterk-wachtwoord-instellen/

Gebruik buiten uw kantoor geen publieke Wi-Fi, deze is onbeschermd en dus onveilig. Het is beter om in dit geval een mobiel netwerk (hotspot) te gebruiken.

Zorg er tenslotte voor dat uw e-mail naar de juiste ontvanger wordt verzonden. Veel van alle meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens zijn van toepassing op het versturen van e-mails naar een verkeerde ontvanger.