Värderingar 

Integritet - Innovation - Kvalitet - Kundfokus

Välkommen till Eulogica AB!

Företaget startades 2008 i Sverige för att introducera det populära och avancerade begravningsadministrativa systemet för den svenska marknaden.

Vår mjukvara utvecklades inledningsvis för begravningsentreprenörer på hemmarknaden Norge år 1997. Tack vare ett starkt engagemang för kontinuerligt underhåll och support har begreppet vunnit bred acceptans och är nu inblandad i majoriteten av alla begravningar som hålls i Norge.

År 2003 etablerades Eulogica i England och vi spenderade de första två åren med att utveckla programvarukonceptet så att det skulle passa en internationell marknad.

Eulogica AB är idag en associerad medlem till SBF i Sverige. Även i Norge och England är vi med i respektive lands olika begravningsorganisationer.

Företaget är privatägt och vi är stolta över att vi är oberoende. Trots att vi arbetar nära begravningsentreprenörer vid utformningen av våra produkter har ingen begravningsentreprenör äganderätt till någon del av vårt företag eller den teknik som vi levererar. Vi själva är inte heller involverade i något begravningsföretag. All Eulogica data lagras lokalt hos byrån och ingen annan har tillgång (inte heller vi) om inte byrån skulle vilja det.

Vår enda inblandning i begravningsbranschen är att tillhandahålla programvara för begravningsadministration.

Tveka inte att kontakta oss för att boka ett möte! Du kan också registrera dig för vårt nyhetsbrev.

Om du vill få kontakt med andra begravningsentreprenörer som vi för närvarande arbetar med kan vi ge referenser vid förfrågan.

Nu kan du arbeta vart som helst!

Nu kan du använda Eulogica även utanför kontoret! Vi har tagit fram en funktion som gör det möjligt att arbeta frånkopplat och sedan synkronisera databasen vid behov.

Kontakt information

Postadress
Eulogica AB
c/o Bokoredo AB
Kungsgatan 17
111 43 Stockholm

Besöksadress
Eulogica AB
Kungsgatan 23
Luleå

Telefonnummer
08 - 735 40 08
E-post för support frågor
support@eulogica.se
E-post för övriga frågor
post@eulogica.se
Web
www.eulogica.se

Medarbetare

Fredrik Medeström

Fredrik Medeström är teknisk konsult för Eulogica och har hand om det mesta av support frågor.

Jakob Svensson

Jakob Svensson är Kundkonsult för Eulogica och har hand om de projekt som drivs i Sverige.

Geir Bakke

Geir Bakke är VD i Norge och Sverige för Eulogica. Han har lång erfarenhet från IT i begravnings-branschen.

Dan Svensson

Dan SvensSon leder Eulogica’s olika forsknings och utvecklingsprojekt. Arbetat på Eulogica sedan 2014.

Ann-Christin Svensson

Anki Svensson arbetar som beteendevetare, både med handledning och som konsult i forsknings- och utvecklingsprojekt. Började hos Eulogica i augusti 2017.

hei